มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนศ.ทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561